ลองหันไปมองรอบตัว ซ้าย ขวา หน้า หลัง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารอบตัวของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ระบบการเงิน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง แม้กระทั่งสิ่งที่พื้นฐานที่สุดในชีวิตประจำวันอย่าง “ยาสีฟัน” เราอาจมองเห็นเพียงส่วนประกอบพื้นฐาน ตัวยา ฝา หลอด กล่อง แต่จะมีสักกี่คนที่เห็นลึกไปถึงกระบวนการขุดค้นวัตถุดิบ สายพานการผลิต ตลอดจนการขนส่งมาสู่พ่อค้าคนกลาง กระบวนการเหล่านี้ผ่านมือคนนับพัน และผ่านวิวัฒนาการมานับหมื่นปี

MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จะพาคุณสืบย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติ ที่ซึ่งระบบเศรษฐกิจได้เริ่มต้นขึ้น กระทั่งวิวัฒนาการมาสู่ระบอบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ทำให้หนังสือในเล่มนี้ได้มาอยู่ในมือคุณ

ข้อมูลหนังสือ

  • More เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี
  • แปลจากหนังสือ: More: The 10000-Year Rise of the World Economy
  • ผู้เขียน: Philip Coggan
  • ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2566
  • ISBN: 9789740218012