“วิถีการปกครองที่เริ่มด้วยแสงแห่งประชาธิปไตยมักลงเอยด้วยฝันร้ายที่กลายเป็นทรราชย์”
(เพลโต)

ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ ความเรียงที่ย้อนเส้นทางระบอบการปกครองของตะวันตกสู่ระบอบประชาธิปไตยไทยซึ่งล้มเหลวมามากกว่ากึ่งศตวรรษ ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยร่วมทบทวน ครุ่นคิด และใช้วิจารณญาณร่วมกัน เราอาจได้คำตอบที่ตรงกับความเรียงฯ นี้ ว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงต้อง “ติดอาวุธ”

ข้อมูลหนังสือ

  • ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ
  • ผู้เขียน: ปวริศร เลิศธรรมเทวี
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2565
  • ISBN: 9789740217930