เหตุใดการเลือกตั้งจึงอาจไม่นำไปสู่ประชาธิปไตย?
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นเนื้อร้ายของการเมืองการเลือกตั้งจริงหรือไม่?
ระบอบอำนาจนิยมทำลายกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยให้อ่อนแอลงอย่างไร?

หนังสืออุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลังเล่มนี้ เป็นผลงานของ
อ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ที่จะพาผู้อ่านร่วมสำรวจและทำความเข้าใจพลวัตและความหมายอันซับซ้อน
ของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย มองลอดหลังม่านการเมืองไทยในยุคเปลี่ยน (ไม่)
ผ่าน อ่านประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ให้รอบด้าน ผ่านการทำความเข้าใจแบบแผนของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งถูกมองข้ามเสมอมาอย่าง ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ สิ่งใด
ที่ถูกค้ำ สิ่งใดที่ถูกทำให้เสื่อมสลาย และเราจะก้าวผ่านการเมืองใหม่ที่ย้อนยุคล้าหลังนี้อย่างไร?
ร่วมทบทวนและหาคำตอบพร้อมกันได้แล้วในเล่ม!

ข้อมูลหนังสือ

  • อุปถัมภ์ค้ำใคร: การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง
  • ผู้เขียน: เวียงรัฐ เนติโพธิ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9789740217855