เสน่ห์อันล้ำค่าของบางกอก ไม่ได้อยู่ที่เอกลักษณ์แบบไทยๆ แต่คือดินแดนที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม คือดินแดนที่พบกับความแปลกใหม่ได้ในทุกฉากทัศน์ อันเป็นส่วนผสานจากอัตลักษณ์ข้ามหลากวัฒนธรรม บางกอกในวันนั้นคงไม่อาจเป็นกรุงเทพฯ ในวันนี้ได้ หากปราศจากพลังประกอบสร้างจากพหุชาติพันธุ์อันแตกต่าง

ย่านน่ามองใกล้บ้านของคุณอาจซุกซ่อนไว้ซึ่งประวัติศาสตร์น่าสนเท่ห์ ร่วมสืบเสาะและสังเกตการณ์ไปกับ “Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก” ผลงานด้านมานุษยวิทยาจากนักวิชาการผู้มากประสบการณ์ Edward Van Roy

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อร่างเป็นบางกอก
  • แปลจากหนังสือ: Siamese Melting Pot
  • ผู้เขียน: Edward Van Roy
  • ผู้แปล: ยุกติ มุกดาวิจิตร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 552 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2565
  • ISBN: 9789740217732