การพิมพ์ในประวัติศาสตร์ไทย คือเรื่องราวการเดินทางของความรู้จากโลกเก่าสู่โลกใหม่ จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนกลุ่มหนึ่งที่หลีกเร้นกายซ่อนอยู่หลังม่านความเปลี่ยนแปลงฉากใหญ่ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คนเหล่านี้ซุ่มซ่อนส่งผ่านความรู้ในนามของนักเขียน บรรณาธิการ ปรู๊ฟ ช่างเรียงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และ ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “คนทำหนังสือ”

ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า และตำนานของ “คนทำหนังสือ” ที่ขาดวิ่นกระท่อนกระแท่น ไม่เป็นความ ถูกเรียงถ้อยร้อยความขึ้นใหม่ เพื่อเล่าฉากประวัติศาสตร์ไทยที่ขาดหายให้แจ่มชัด

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย แสดงให้เห็นความกระหายและฝันใฝ่ถึงความรู้ของผู้คนในอดีตนับตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบจนถึงหลังกึ่งพุทธกาล อันเป็นมูลสารของพลังความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าฉากประวัติศาสตร์ไทยทุกยุคทุกสมัย

ข้อมูลหนังสือ