รู้รอบปราสาททั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจที่มาและความหมายของสถาปัตยกรรมโบราณ ผ่านหนังสือปราสาทโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความรู้เรื่องปราสาทฉบับพื้นฐานของศาสตรจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี จะพาผู้อ่านทำความรู้จักและเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า พร้อมภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงาม เพื่อให้เห็นปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดหรืออิทธิพลทางศิลปะจากอินเดียได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดมุมมองและเสริมความรู้เรื่อง "ปราสาท" ให้สามารถต่อยอดไปยังสถาปัตยกรรมโบราณอื่นๆ ได้ต่อไป

ข้อมูลหนังสือ