พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ตำนานเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับพระแก้วมรกตรจนาโดยพระพรหมราชปัญญา เล่าเรื่องราวการสร้าง "พระแก้วอมรกต", คำทำนายที่ประดิษฐานในอนาคตของพระแก้วมรกต, และการเดินทางของพระแก้วมรกตจากอินเดียสู่บ้านเมืองต่างๆ ตามคำทำนาย (วงศ์กัมโพช, วงศ์อริมัททนะ และวงศ์สยาม) หลักฐานโบราณในเวลาต่อมา ต่างยึดโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกับตำนานพระแก้วมรกตของพระพรหมราชปัญญาเรื่อยมา แต่มีรายละเอียดต่างกันบ้าง โดยเสริมเติมแต่งเรื่องราวให้สอดคล้องกับยุคสมัย

หนังสือ พระแก้วมรกต จะนำพาผู้อ่านสำรวจความเป็นมาของพระแก้วมรกตผ่านหลักฐานโบราณ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเรื่องราว และความหมายของพระแก้วมรกต ทั้งมีบทความจากพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่จะช่วยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระแก้วมรกตให้รอบด้านยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ