ถอดบทเรียนสำคัญเพื่อจรรโลงวิถีชีวิตของเราให้อยู่รอดต่อไปในโลกหลังการระบาด 

วิกฤตสร้างผู้นำ หรือ วิกฤตสร้างโอกาส ไม่ใช่คำกล่าวเกินจริง ทว่าวิกฤตการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลับเผยจุดอ่อนและช่องว่างมากมายในสังคมที่เราต่างก็รับรู้มาก่อน แต่อาจจะไม่ทันตระหนักถึงความรุนแรงของมันมากเท่าตอนที่โลกทั้งใบเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเผชิญกับโควิด-19 เราได้เห็นนานาประเทศไม่ว่าร่ำรวย ยากจน หรือมหาอำนาจที่พรั่งพร้อมด้วยแสนยานุภาพทางทหาร พากันล้มครืนพ่ายแพ้ต่อไวรัสจิ๋ว ทั้งด้วยความไม่พร้อม ขาดองค์ความรู้ ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบระเบียบและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ขัดต่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ 

ฟารีด ซาคาเรียวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐและประเทศอื่นๆ ว่ามีปัจจัยมากมายที่อาจช่วยให้การปรับตัวหลังเผชิญวิกฤตนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ โดยอาศัย "บทเรียน" ที่ผ่านมา และ "หนทาง" ที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานรัฐ การเปิดใจรับฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญและประชาชนไปพร้อมๆ กัน การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างทุนกับแรงงาน การปฏิรูปการเมืองเพื่อพลเมือง แทนที่จะเป็นแค่สินค้าที่เงินซื้อได้ ข้อเสนอทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของประชาคมโลกและนโยบายภายในประเทศซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ต้องลงมือทันที...เพราะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคหลังการระบาดเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด
  • แปลจากหนังสือ: Ten Lessons for a Post-Pandemic World
  • ผู้เขียน: Fareed Zakaria
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9789740217497