"ขณะที่พวกประกอบอาชีพราชการยังนอนงัวเงียอยู่บนที่นอน และขณะที่พวกเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่และนายพานิชเศรษฐีกำลังหลับอย่างแสนสุขบนที่นอนอันสูงและอ่อนนุ่มนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันใหญ่หลวงก็ได้ตื่นขึ้นเหมือนกัน" ศรีบูรพา, บทบรรยายย่ำรุ่งวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ใน แลไปข้างหน้า ภาคมัชฌิมวัย 24 มิถุนายน 2475 ประชาธิปไตยไทยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากหลับใหลโดย "คณะราษฎร" กลุ่มคนรุ่นใหม่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มองเห็นความเสื่อมโทรมของรัฐบาลในหลวง ร.7 จึงรวมกำลังกันเปลี่ยนแปลงปกครองให้กษัตริย์สยามอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน คือ การนำเสนอคณะราษฎรในมิติที่มีชีวิตชีวา ให้หลักฐานที่เป็นอนุสรณ์งานศพ บันทึกร่วมสมัยเป็นผู้เล่าเรื่อง โดยจะพาผู้อ่านย้อนกลับไปร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การก่อตั้งรวบรวมสมัครพรรคพวกของคณะราษฎร การวางแผนและยึดอำนาจ ตราบจนกระทั่งอวสานคณะราษฎร และเจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆ ให้ได้เห็นเกร็ดเล็กมุมน้อยต่างๆ ของคณะราษฎรที่ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์หลวงศุภชลาศัยสั่งเรือหลวงสุโขทัยเตรียมยิงถล่มวังไกลกังวล, กลุ่มมุสลิมีนที่ร่วมก่อการในวันที่ 24 มิถุนายน 2475, การหลอมนิกาย รวมธรรมยุติกนิกายและมหานิกายในสมัยคณะราษฎร, ฐานข้อมูลอนุสรณ์งานศพคณะราษฎร และ ฯลฯ

คณะราษฎรและประชาธิปไตยไทย ยังคงมีแง่มุมอีกมากมายให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ "คณะราษฎร" ในฐานะวัตถุศึกษาเป็นและเป็นตลอดมา คือ ความสามัญธรรมดา ดังที่หลวงสฤษดิ์ยุทธศิลป์ สมาชิกคณะราษฎรได้กลาวไว้ว่า

"พวก 24 มิถุนายน 75 หรือคณะราษฎร ก็เป็นปุถุชนธรรมดา ย่อมมีดีมีชั่วมีผิดมีถูก แม้แต่เทวดาก็ยังมีที่ดีและมีที่เป็นอันธพาล"

ข้อมูลหนังสือ