ท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติต้องหาทางไปต่อ หนึ่งในกุญแจคือ “วัคซีน” ปราการสำคัญที่อาจช่วยปกป้องมวลมนุษย์ ให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้ เจาะลึกเบื้องหลังสมรภูมิวัคซีน ตลาดการค้าที่เม็ดเงินสะพัดระดับแสนล้าน และมีอนาคตของโลกเป็นเดิมพัน 

ถอดกระบวนการวาร์ปสปีด เพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีน แนวทางการกระจาย วิวัฒนาการของไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อต้านวัคซีน การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มประชาก การตีความประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการงัดข้อกันทางการค้าระหว่างมหาอำนาจในสมรภูมิ

ข้อมูลหนังสือ