“อ่าน” โลกทัศน์ ตัวตนของคนต่างรุ่น ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ต่างอุดมการณ์ทางการเมือง

“สำรวจ” ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญของไทยในปี พ.ศ. 2563 ทำความเข้าใจรายละเอียดอันซับซ้อนภายในความขัดแย้ง และ “ฟัง” เสียง ของพวกเขาจากพื้นที่การชุมนุมจริง

“ทบทวน” “ตั้งคำถาม” และ “เขียน” คำตอบใหม่ในใจร่วมกัน ว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งนี้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ

  • สงครามเย็น(ใน)ระหว่าง โบว์ขาว
  • ผู้เขียน: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9789740217367