"ความรักของวัลยา" วรรณกรรมชิ้นสำคัญจากปลายปากกาของเสนีย์ เสาวพงศ์ อีกหนึ่งเรื่องราว "ความรัก" ในห้วงเวลาที่ชีวิตของผู้คนกำลังเคลื่อนไหวไปผสานกับความหวัง ความฝัน และอุดมการณ์ ซึ่งถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของ วัลยา นักศึกษาสาวผู้รักในศิลปะและมวลชน และบรรดาหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างสถานะ ต่างทรรศนะ ณ ใจกลางเมืองปารีส มหานครแห่งชีวิต มหานครอันเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติและความเท่าเทียม... 

ข้อมูลหนังสือ

  • ความรักของวัลยา (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: เสนีย์ เสาวพงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9789740217305