"บันทึกประเทศไทย ปี 2563"

คือหนังสือที่บันทึกเรื่องราวสำคัญในรอบปี นับแต่ความโหดร้ายของโรคโควิด-19 ความพินาศตกต่ำของระบบเศรษฐกิจ จนถึงปัญหาการเมืองเป็นพิษที่พร้อมจะลุกลามบานปลาย แต่อย่างน้อยก็เป็นปรากฏการที่น่าสนใจ เพราะในบางประเด็นก็แฝงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เรื่องราวจากข่าวสารดังกล่าวจึงใช่เพียงบทบันทึกเหตุการณ์ แต่เป็นผลงานวิชาการและประวัติศาสตร์สำหรับนับจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ และการจดจำทุกประเด็นสำคัญตลอดปี 2563

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกประเทศไทย ปี 2563
  • ผู้เขียน: ศูนย์ข้อมูลมติชน
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 552 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2564
  • ISBN: 9789740217299