งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน เล่มนี้ เป็นหนังสือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลว่าด้วยการประทินโฉมและเครื่องสำอางในตำรับตำราโบราณของจีนจากยุคต่างๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้อ่านจึงได้รับความรู้ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และสังคมไปพร้อมๆ กัน เมื่อได้ทราบถึงที่มาที่ไปและแนวคิดเบื้องหลังการคิดสูตรยาขนานต่างๆ เพื่อบำรุงและประทิน ตลอดจนตำนานของบุคคลสำคัญมากหน้าหลายตาที่เป็นแรงบันดาลใจหรือต้นกำเนิดของค่านิยมความงามหลากหลายขนบ

แม้ศาสตร์และศิลป์ของความสวยความงาม หากมองผิวเผินจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญนัก ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างปรัชญาและการปกครองบ้านเมือง ทว่าขนบความงามก็บ่งบอกวิธีคิด ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมหนึ่งๆ ได้อย่างดี แหล่งอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งโลกตะวันออกอย่างจีนก็เช่นกัน ข้อมูลความรู้และวิทยาการด้านการประทินโฉมและบำรุงร่างกายสอดแทรกอยู่ในตำราแพทย์ ตำราเกษตร และตำราช่างต่างๆ เผยให้ทราบว่าสังคมจีนให้ความสำคัญต่อการดูแลรูปลักษณ์เรือนกายอย่างยิ่ง ผู้นิยมเสพความรู้เชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้หลงใหลด้านวัฒนธรรมจีนย่อมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างสำราญใจ

ข้อมูลหนังสือ