สีสันของ "เอี้ยก่วย" ไม่ว่ามองผ่านในเรื่องส่วนตัว ในเรื่องของความรัก ในเรื่องของชีวิต ในเรื่องของวิทยายุทธ์ เป็นสีสันอันเปล่งความเป็น "ขบถ" ออกมาครบถ้วน ระนาบเดียวกันบทสรุป "เพราะฉันขบถ ฉันถึงมีชีวิต" หายากเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ฝึกจอมยุทธ์ไม่ยอมรับต่อ "อาจารย์" ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อยอมรักต่ออาจารย์อย่างเต็มเปี่ยม มันยังกล้าที่จะรักและวิวาห์กับอาจารย์ ไม่มีอีกแล้วในยุทธจักรยิงกว่านั้น เมื่อได้รับเมตตาถ่ายทอดชีวิต ไม่ว่าจะอาวเอี้ยงฮงไม่ว่าจะจากสุสานโบราณ ไม่ว่าจะจากอึ้งเอี๊ยะซือ ไม่ว่าจะอินทรีที่จดจำมาจากต๊กโกวคิ้วป่าย ในที่สุดมันก็นำมาสังเคราะห์และหลอมรวมกระทั่งบังเกิดเป็นวิทยายุทธ์อันไม่เพียงแต่นำมาจากแต่ละบูรพาจารย์ หากแต่ยังประสานเข้ากับสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิตของตน

ข้อมูลหนังสือ

  • วิถีแห่งอำนาจ เอี้ยก่วย
  • ผู้เขียน: เสถียร จันทิมาธร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 624 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9789740217244