เราจะแตกหัก แหลกลาญ พลัดพราก ฉีกขาด–ได้สักกี่ครั้ง

คำตอบคือนับไม่ถ้วน

หัวใจที่มีร่องรอย ฉันลูบไล้มันอย่างรักใคร่ หนึ่งรอยมีด เกิดหนึ่งรอยแผล สร้างหนึ่งรอยจำ

เนื้อหัวใจของฉันจึงถูกประดับประดาด้วยแผลเป็น ใช่–บ่อยครั้ง ฉันลงมีดเอง

ก่อนการแตกหัก เราเคยเป็นหนึ่งเดียว เป็นก้อน เป็นบางสิ่ง เป็นบางความสัมพันธ์ เป็นบางนิยาม

ในความหมายหนึ่ง แตกคือการทำลาย

และในอีกความหมาย แตกออกจากกันคือการได้สิ่งใหม่...

ข้อมูลหนังสือ

  • แตกเป็นแตก
  • ผู้เขียน: อุรุดา โควินท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2563
  • ISBN: 9789740217015