ความนุ่มนวลอ่อนหวาน ความประนีประนอม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามารถในการเจรจาสื่อสาร ฯลฯ ล้วนเป็นจุดแข็งของผู้หญิงที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด เพศใด ทุกคนล้วนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ส่งเสริมเส้นทางชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น
  • ผู้เขียน: พิชชารัศมิ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 174 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2563
  • ISBN: 9789740216971