ชีวิตของเราในยุคนี้วนเวียนอยู่กับทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลและแอพลิเคชั่นแทบจะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนอีกครั้ง ใช้บริการและอุปกรณ์ต่างๆ กับทุกมิติในชีวิตทั้งเรื่องการสื่อสาร ชีวิตสังคม การทำงาน ไปจนการดูแลสขุภาวะ 

แต่ความสะดวกสบายนี้กลับไม่ได้นำพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีตามที่บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ให้สัญญาไว้ กลับกัน เราเริ่มพบปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้งานเกินพอดีมากขึ้นเรื่อยๆ หรือความสัมพันธ์ทางสังคมที่โดนทดแทนด้วยเทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตที่จำเป็นต้องออนไลน์และพร้อมตอบสนองตลอดเวลาจนกลายเป็นมาตรฐานทั้งการทำงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ปัญหาเหล่านี้มักถูกมองว่ามีสาเหตุมาจากผู้ใช้งานที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่แท้จริงแล้วกลไกและปัญหาต่างๆ ข้างต้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกับการใช้งานบริการต่างๆ ในปัจจุบัน ในฐานะระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียก "เศรษฐกิจแห่งการดึงดูดความสนใจ" 

คาล นิวพอร์ตชี้ว่า เรายังมีหนทางต่อสู้กับระบบนี้ ผ่านการนำเอาปรัชญา ดิจิทัลมินิมัลลิสม์ มาใช้ เพื่อทวงคืนการควบคุมเหนือชีวิตในโลกดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้ตรงกับคุณค่าที่แท้จริงของตัวเรา

ข้อมูลหนังสือ

  • ดิจิทัลมินิมัลลิสม์
  • แปลจากหนังสือ: Digital Minimalism
  • ผู้เขียน: Cal Newport
  • ผู้แปล: บุณยนุช ชมแป้น
  • สำนักพิมพ์: broccoli
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2563
  • ISBN: 9789740216940