การช่วงชิงอำนาจระหว่าง “แคว้นสุโขทัย” และ “อาณาจักรอยุธยา” ดำเนินผ่านนโยบายทางการเมืองและการศาสนา ทั้ง 2 รัฐต่างขับเคี่ยวต่อสู้กันอย่างเข้มข้นและสลับซับซ้อน และทิ้งปมปริศนาให้นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังต้องหาคำตอบ 

ทั้งการหายไปของตระกูลพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองสุโขทัยเก่า, เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง, ระบบสืบราชบัลลังก์ของแคว้นสุโขทัย, ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรรมราชาลิไทกับขุนหลวงพ่องั่วแห่งสุพรรณภูมิ, รวมไปถึงเมืองที่หายไปในประวัติศาสตร์ 

การกลับมาอีกครั้งของ ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา พิมพ์ครั้งที่ 3 ผลงานรวมบทความ 9 เรื่องสุดคลาสิกของ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ที่จะช่วยอธิบายหน้าประวัติศาสตร์ที่หายไป ที่เข้าใจผิด และที่เรายังไม่รู้

ข้อมูลหนังสือ