เมื่อประวัติศาสตร์หมุนทวนย้อนได้ดุจกงเกวียน การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อคาดการณ์อนาคต 

"ตะวันลับแห่งต้าถัง" จะบอกเล่าเรื่องราวช่วงร้อยกว่าปีปลายราชวงศ์ถังอย่างเป็นลำดับ เพื่อส่งต่อบทเรียนอันควรค่าแก่การศึกษาถึงชนวนเหตุการล่มสลายของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

ข้อมูลหนังสือ