มีแต่การเปลี่ยนแปลง และ 'เริ่มต้นใหม่' ในอดีตเราล้วนเคยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมาแล้ว และทุกครั้งก็ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิม แค่เปลี่ยน 'มุมคิด' แล้วปรับ 'มุมมอง' ใหม่ จากที่เคยเหลียวกลับไปมองแต่อดีตที่ผ่านมา เปลี่ยนเป็นมองไปข้างหน้า มองวันนี้ และ พรุ่งนี้ แท้จริงแล้วก็คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของชีวิตแค่นั้นเอง ...

ข้อมูลหนังสือ

  • แค่เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ายแพ้
  • ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9789740216841