เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

มีพัฒนาการมาจากเรือในพิธีกรรมสมัยโบราณดังที่ปรากฎอยู่บนกลองมโหระทึกสมัยโบราณ ก่อนที่จะกลายเป็นเรือศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ ในขณะที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอาจมีที่มาจากการจัดรูปแบบขบวนเรือรบในสมัยโบราณอีกทีหนึ่ง

ในสมัยอยุธยา เรือพระราชพิธีสำหรับประกอบพิธีกรรมของราชสำนัก อย่างพระราชพิธีเดือน 11 อันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย

ครั้นพอเข้าสู่สมัยใหม่ ความเชื่อและพิธีกรรมหมดบทบาทลงไป แต่เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ยังคงเป็นของสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในการแสดงพระเกียรติยศและบารมี

รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ ได้รวบรวมข้อมูลของเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 9 นับเป็นโอกาสที่ได้สำหรับคนไทยที่จะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หนึ่งในความยิ่งใหญ่อลังการของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆ ในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ