ในวันที่ทั่วโลกต่างจับจ้อง จีน-ดินแดนแห่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั้นถูกนำมามองใหม่และศึกษาในแทบทุกแง่มุม 

ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร คือรวมบทความว่าด้วยการนำเอาสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาคลี่ขยายมุมที่น่าสนใจและเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติความเป็นมา ความหมายที่แฝงอยู่ วิธีคิดของผู้ออกแบบหรือเปรียบเทียบกับแนวคิดสถาปัตยกรรมอื่นๆ ในโลก โดยผู้เขียนซึ่งเป็นสถาปนิกและมีความสนใจในประวัติศาสตร์จีน

ข้อมูลหนังสือ