พม่าเผาวัดพระศรีสรรเพชร์จริงหรือไม่ ?, พระราชวังหลวงเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอยู่ไหน ?, อำนาจวงศ์สุพรรณภูมิเริ่มขึ้นเมื่อไร ? หรือกระเบื้องเครื่องเคลือบโบราณหลากสีสันมีที่มาอย่างไร ?

หนังสือ"ประวัติศาสตร์อยุธยา" แบบฉบับนักโบราณคดีและไม่โบราณคดีนำทีมโดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ จะพาเราไปสำรวจชั้นดินสมัยอยุธยาที่กลบฝังวัด วัง กำแพง และสิ่งของ ฉายภาพชีวิตชีวาของอยุธยาในอดีตให้กลับมาแจ่มชัดอีกครั้ง ผ่าน 11 บทความ ที่จะไขปริศนาคำถามโลกแตกทางประวัติศาสตร์ด้วยหลักฐานทางโบราณคดี

Ayutthaya Underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ จะทำให้มุมมองต่อ "อยุธยา" ของคุณเปลี่ยนไป เพราะ "อยุธยา" ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในพงศาวดาร ตำนาน หรือบันทึกชาวต่างประเทศ แต่ยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นดิน, พระพุทธรูป, เจดีย์ และพระราชวังโบราณ อีกมากมาย

ข้อมูลหนังสือ

  • Ayutthaya Underground: ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ
  • ผู้เขียน: พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 480 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9789740216698