หนังสือ สยามมหกรรม การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ เล่มนี้ เฉพาะเจาะจงลงไปที่การศึกษางานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี แผนการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และงานฉลองรัฐธรรมนูญ ด้วยต้องการจะครอบคลุมระยะเวลาประวัติศาสตร์ช่วงยาวกว่าที่ได้กระทํากันมาก่อน

งานสมโภชพระนครครบรอบร้อยปี ถือเป็นการเรียนรู้และโอ้อวดถึงบุคลิกของผู้ที่เจริญแล้ว หรือที่เรียกกันว่า “ศิวิไลซ์” ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อเจ้าอาณานิคมตะวันตก หากแต่ผู้ที่ได้รับเชิญไม่ได้รวมถึงราษฎรแต่อย่างใด โดยราษฎรที่เข้าร่วมงานได้ถูกทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงงานมหกรรมในฐานะ “ผู้ถูกดู” อันมิได้เป็นสาธารณะ

ความเป็นสาธารณะแบบที่รวมเอาราษฎรเข้ามาอยู่ด้วยนั้น เกิดขึ้นในการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ โดยหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของความเป็นสาธารณะผ่านการเมืองวัฒนธรรมของการจัดมหกรรมฉลองรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อขับเน้นให้เห็นถึงการต่อสู้ช่วงชิงเรื่องความเป็นสาธารณะในสยามช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

ข้อมูลหนังสือ

  • สยามมหกรรม : การเมืองวัฒนธรรมกับการช่วงชิงความเป็นสาธารณะ
  • ผู้เขียน: ปรีดี หงษ์สต้น
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9789740216674