เมื่อเข้าสู่ช่วงการเมืองไทยสมัยใหม่ อิทธิพลสำคัญที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยคือความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีผลต่อการกระทำและการต่อสู้ทางการเมือง [political actions and struggles] การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในการที่จะเข้าใจถึงอดมการณ์ทางการเมือง [political ideologies]

รวมถึงการกระทำและการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มมีอิทธิพลตะวันตกและความเป็นสมัยใหม่เข้ามาสู่สยามตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

และในหนังสือเล่มนี้ของ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน โจทย์ของเขาก็คือ มาคิอาเวลลี

จาก คำนำเสนอ ไชยันต์ ไชยพร

ข้อมูลหนังสือ

  • มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง
  • ผู้เขียน: กานต์ บุณยะกาญจน
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9789740216582