การเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๙ ระหว่างสยามและอังกฤษ คือการตกลงปักปันพรมแดนเหนือดินแดนมลายูของสยามและอังกฤษให้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสร้าง “รัฐสมัยใหม่” ของสยาม

กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิสแท้ที่จริงแล้วเป็นของสยามจริงหรือ?

แม้จะมีงานประวัติศาสตร์หลายๆ ชิ้นในอดีตพยายามอธิบายว่า ดินแดนมลายูเป็นของสยามมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่การเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๙ กับอังกฤษต่างหากที่เพิ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าสยามมีอํานาจเหนือดินแดนมลายูอย่างแท้จริง และเป็นสยามเองที่ยินยอมแบ่งดินแดนมลายูบางส่วนให้กับอังกฤษเพื่อแลกกับผลประโยชน์และความมั่นคงของรัฐบาล

หนังสือเล่มนี้คืองานตอบโต้ประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักชิ้นสําคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยตื่นรู้ทางประวัติศาสตร์ ไม่หลงใหลกับวาทกรรม “เสียดินแดน” ที่มอมเมาคนไทยมาหลายทศวรรษ

ข้อมูลหนังสือ

  • เสียดินแดนมลายู ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist
  • ผู้เขียน: ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
  • สำนักพิมพ์: ศิลปวัฒนธรรม
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9789740216483