ไบรอัน กรีน ผู้เขียนมหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง และ ทอถักจักรวาล ตั้งคําถามครั้งใหม่ซึ่งเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับฟิสิกส์ในยุคปัจจุบัน

นั่นคือเอกภพที่เราอาศัยอยู่ มีเพียงหนึ่งเดียวหรือไม่?

ร่วมสํารวจความเป็นไปได้ของแนวคิด และทฤษฎีทองเอกภพคู่ขนานและพหุภพ พร้อมกับพัฒนาการล่าสุดของทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้สืบเสาะค้นหาเอกภพที่ซ่อนตัวอยู่ไกลเกินการสังเกตของเรา

ข้อมูลหนังสือ