เรื่องราวของสมเก็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปัญหาที่ท้าทายนักประวัติศาสตร์และนักศึกษาในหลายแขนงวิชาตลอดมา บางประเด็นก็มีการตีความไปบ้างแล้ว บางประเด็นก็รอคอยการวินิจฉัยหรือสืบค้นต่อไป

คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัชก็รวมอยู่ในกลุ่มบุคคลข้างต้นที่เกาะติดประเด็นปัญหานี้ตลอดมา แต่ที่พิเศษและโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ คือคุณหมอสามารถรวมรวมเอกสาร นับแต่เอกสารปฐฒภูมิ ทุติยภูมิ หรือแม้แต่พงศาวดารกระซิบ แทบจะกล่าวได้ว่าไม่ได้ข้ามประเด็นใดไปได้เลย แม้แต่เพลงกล่อมเด็กก็เป็นเรื่องที่คุณหมอไม่ได้มองข้ามความสำคัญอีกด้วย ที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้คงเป็นที่พึงใจของผู้อ่านที่จะได้รับอรรถรสและพุทธิปัญญาใหม่เป็นแน่

ข้อมูลหนังสือ