ประเด็นหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การเสนอภาพและเรื่องราวของพระเจ้าตากสินในแง่ปฏิสัมพันธ์ต่อยุคการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายคริศต์ศตวรรษที่ ๑๘ อันเป็นช่วงพีคของการค้าโลกก่อนลัทธิอาณานิคมในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและสังคมของสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอีกแบบ ซึ่งเป็นการมองสังคมสยามหลัง พ.ศ. ๒๓๑๐ และสังคมธนบุรีในขอบเขตโลกสากล..

ข้อมูลหนังสือ

  • พระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร
  • ผู้เขียน: กำพล จำปาพันธ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9789740216292