ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นช่วงเวลาที่ราชสำนักฝ่ายใน ปรากฏบทบาทมากที่สุดสมัยหนึ่ง ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ส่งผลให้สตรีในราชสำนักฝ่ายใน พยายามสร้างบทบาทให้ตนเอง จนก้าวขึ้นมาในฐานะ "ผู้ปกครอง"

"การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชสมัยที่ ๕" เป็นหนังสือที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตเร้นลับของเหล่าอิสตรีที่เต็มไปด้วย "ความรัก แรงปรารถนา อำนาจ การเมือง และสายสัมพันธ์" ระหว่าง "พระภรรยาเจ้าและพระภรรยา" ที่ต่างช่วงชิงความเป็นใหญ่เหนือสตรีทั้งมวล

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕
  • ผู้เขียน: ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9789740216278