"ถึงเวลาแล้วที่นักประชาธิปไตยไทยต้องสนใจเรื่อง อำนาจนิยม ในทำนองเดียวกัน สำหรับบางท่านที่นิยมระบอบอำนาจนิยม และเป็น นักเผด็จการ หรือ กองเชียร์เผด็จการ ท่านเหล่านั้นก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อความเข้าใจในตัวตนของท่านทั้งหลาย มิฉะนั้นฝ่ายขวาไทยจะเป็นเพียงพวกหลับหูหลับตาเชียร์เผด็จการอย่างหาสาระไม่ได้" — สุรชาติ บำรุงสุข

"มีอะไรหลายอย่างของประชาธิปไตยที่ผมชอบและเคยต่อสู้ยื้อชิงเอามา แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ชอบ ไม่แน่ใจ ส่วนเผด็จการนั้นเล่า โดยทั่วไปผมไม่ชอบแต่ก็เห็นข้อดีและจุดแข็งหลายอย่างของระบอบนี้ หลายปีมานี้ผมคิดคล้ายกับที่พิชญ์พูดถึง 'ไฮบริด' คือผมไม่แน่ใจว่าในไทยนั้นเผด็จการจำต้องเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ บ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และไม่หวนคืนเป็นเผด็จการแน่นอนหรือไม่ แม้ว่าจะพยายามสร้างหรือเสริมประชาธิปไตยอยู่เสมอ" — เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ข้อมูลหนังสือ

  • เผด็จการวิทยา
  • ผู้เขียน: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 352 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9789740216216