การขึ้นสู่อำนาจของจักรพรรดิหลายพระองค์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการต่อสู้ของคนระดับล่างเพื่อให้ได้แผ่นดินใหม่ คู่ขนานไปกับสถานการณ์ที่เชิดชูบุคคลผู้เก่งกาจในขบวนการ ราชบัลลังก์จึงตกเป็นของคนผู้นั้นโดยไม่มีใครกล่าปฏิเสธ 

เช่นเดียวกับปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง จูหยวนจาง หรือ จักรพรรดิหมิงไท่จู่ ในบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยากไร้ เคยอยู่สมณเพศ เคยต่อสู้กับทหารมองโกล แต่เมื่อได้ครอบครองแผ่นดิน ความหวาดระแวงจากจิตใต้สำนึกก็ถาโถม ปลายทวนที่เคยทิ่มแทงข้าศึก ก็หวนกลับมาเข่นฆ่าขุนนนางของตนเองมากมาย ตราบสิ้นแผ่นดินหมิงไปแล้วนับร้อยปี

ข้อมูลหนังสือ

  • วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
  • ผู้เขียน: เสถียร จันทิมาธร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 367 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9789740216148