เพียงการปรากฏของภาพเขียนชิ้นเดียว ชีวิตของ ‘พจน์’ ก็มีอันเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าชะตาของเขาจะล่วงสู่อดีตหรือเป็นเพียงภาพฝัน แต่สิ่งนั้นก็ทำให้เขาย้อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ในฐานะของ ‘แสน’ บุตรชายคหบดี ที่ได้ร่วมคณะราชทูตอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อถวายพระราชสาส์นแสดงความเป็นมิตรไมตรีแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แม้ต่อจากนั้น พจน์จะต้องพบอุปสรรคเหลือคณานับทั้งความรักที่ไม่ลงตัว ความขัดแย้งภายในที่ไม่อาจหลีกพ้น จนทำให้ชีวิตเขาต้องว่ายวนอยู่บนเส้นด้าย

ข้อมูลหนังสือ