เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสส่งคณะราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีโดยทางเรือ ประกอบด้วยลา ลูแบร์ และบาทหลวง กีย์ตาชารด์ โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อเผยแพร่ศาสนา และยึดสยามเป็นอาณานิคม แต่กลับต้องมาเผชิญกับสถานการณ์การเมืองในสยามซึ่งในขณะนั้นออกพระวิไชเยนทร์(คอนสแตนติน ฟอลคอน)พ่อค้าชาวกรีกผู้ทรงอิทธิพลกำลังใกล้จะสูญเสียฐานอำนาจ จึงเกิดเป็นสงครามหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างเจ้าของผลประโยชน์หลายฝ่าย ที่สุดท้ายชาวตะวันตกทั้งหมดกลับต้องแพ้พ่ายให้กับวัฒนธรรมชาติที่เป็นแบบเฉพาะของชาวสยาม

ข้อมูลหนังสือ

  • รุกสยามในพระนามของพระเจ้า
  • แปลจากหนังสือ: Pour la plus grande gloire de Dieu
  • ผู้เขียน: Morgan Sportes
  • ผู้แปล: กรรณิกา จรรย์แสง
  • ออกแบบปก: Nakrob Moonmanas
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 716 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 6 — เมษายน 2561
  • ISBN: 9789740216117