"...เรื่องการจลาจลวุ่นวายที่นำไปสู่การปฏิวัติผลัดแผ่นดินใน พ.ศ. 2231 นั้น มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์โดยใกล้ชิดหรือบางคนได้รับการบอกเล่า ซึ่งมีทั้งคนอังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา หรือโปรตุเกส บันทึกของคนบางคนเคยมีผู้แปลถ่ายทอดไว้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้อ่านหรือศึกษาอยู่แล้วก็มี บางฉบับแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มี 

แต่บุคคลที่เป็นตัวจักรสำคัญในเหตุการณ์ที่แท้จริงก็คือนายพล เดส์ฟาร์จ ซึ่งได้ต่อสู้กับฝ่ายไทยอย่างเหนียวแน่นที่ป้อมบางกอก และได้บันทึกเหตุการณ์ต่อสู้ช่วงสุดท้ายก่อนออกไปจากสยามไว้ค่อนข้างละเอียด 

ข้อมูลหนังสือ