ฉันจะยื่นข้อเสนอที่มันปฏิเสธไม่ได้

คำขาดอันเป็นเอกลักษณ์ของดอน วีโต คอร์เลโอเน ก๊อดฟาเธอร์ ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน ผู้ได้รับความอยุติธรรม ก๊อดฟาเธอร์ผู้เป็นดังกฎหมายในโลกใต้ดิน ควบคุมธุรกิจสีเทาให้อยู่ในระเบียบ

กระนั้นทุกคนที่อยู่ในโลกใต้ดินนี้รู้ดีว่า ไม่มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อหนุนใดที่ให้เปล่า สำหรับโลกที่ความขัดแย้งทุกชนิด ตั้งแต่ผลประโยชน์เล็กน้อยไปจนความบาดหมางทางใจ อาจจบลงที่ความตาย ตำแหน่ง "ดอน" ไม่ใช่สิ่งที่จะลูบคมกันได้

เพราะนี่เป็น "เรื่องธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว"

ข้อมูลหนังสือ

  • เดอะก๊อดฟาเธอร์
  • แปลจากหนังสือ: The Godfather
  • ผู้เขียน: Mario Puzo
  • ผู้แปล: ธนิต ธรรมสุคติ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 550 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 15 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9789740216087