นอกเหนือจากประวัติศาสตร์อันน่าระทึก ใน การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ยังเสนอ การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ มุมมองใหม่ที่ต่างไปจากการตีความ ทางประวัติศาสตร์ที่ถือกันมาแต่ก่อน คือความสัมพันธ์กับต่างชาติ ที่ได้ดำเนินไปในรัชกาลนั้น ปัจจัยสำคัญคือปัญหาการเมืองภายใน, หาใช่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไม่ อีกทั้งยังเสนอ "ลู่ทางใหม่ของการศึกษา ประวัติศาสตร์การเมืองของอยุธยา ไม่ใช่แต่เพียงรัชกาลพระนารายณ์เท่านั้น แต่ทั้งก่อนหน้าและหลังรัชกาลนั้น"

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
  • ผู้เขียน: นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2557
  • ISBN: 9789740216070