ผู้เขียนเล่าชีวประวัติตัวละครที่มีบทบาทต่อสังคม ประกอบกันขึ้นเป็นสายธารของความคิด ความเชื่อ และ อุดมการณ์ของชาวอเมริกากันช่วงก่อนเกิดสงครามโลก ทั้งสองครั้งออกมาอย่างมีชีวิตจิตใจ แม้บริบททางสังคม เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างความเชื่อที่แตกต่าง กระทั่งตรงกันข้าม แต่ผู้เขียนสามารถถ่ายทอด ปมเงื่อนของความขัดแย้งเหล่านั้นได้อย่างมีศิลปะ และ
เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก สำนึกแห่งปัจเจกบุคคลที่เสรีโลดแล่นและพัฒนาไปท่ามกลางการเติบใหญ่ของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม อย่างที่วางไม่ลงด้วยการเดินเรื่องและสำนวนอันสละสลวยตลอดทั้งเล่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • America First รบเถิดอรชุน
  • ผู้เขียน: ภาณุ ตรัยเวช
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9789740215998