"ผัวเดียวเมียเดียว" เป็นกรอบคิดแบบตะวันตกและ ถูกยกเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยในทศวรรษ ๒๔๘๐ น่าสนใจว่าสังคมไทยสมัยใหม่ยอมรับความ "ศิวิไลซ์" แบบ ตะวันตกเข้ามาอย่างไร... ช่วงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ชนชั้นปกครอง สยามมองว่า "ผัวเดียวเมียเดียว" คือ "ของนอก" ที่จะ ก่อปัญหานานัปการ จึงรักษาจารีต "ผัวเดียวหลายเมีย" ไว้ท่ามกลางแรงกดดันจากตะวันตกและความเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัยที่ผลักดันให้ผู้คนออกมาวิจารณ์ปัญหาเพศ สภาพ เพศวิถี และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ในที่สุด ผัวเดียวเมียเดียวก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับ กันในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ผัวเดียว เมีย...เดียว: อาณานิคมครอบครัวในสยาม
  • ผู้เขียน: สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9789740215981