คัมภีร์ลับฉบับครูดิน สู่ฝันการวิ่งถึงเป้าหมาย ตั้งแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งแข่ง จนถึงวิ่งมาราธอน เริ่มเตรียมร่างกาย ฝึกหายใจ จับชีพจร ยืดเหยียด ออกแบบตารางซ้อม ดริลและสไตรด์ พร้อมสารพัดเทคนิคที่จะช่วยให้นักอยากวิ่ง กลายเป็นนักวิ่งเต็มตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง (พิมพ์ครั้งที่ 9)
  • ผู้เขียน: สถาวร จันทร์ผ่องศรี
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 9 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9789740215868-9