ชีวิต แม้เป็นของอาชญากรก็คือชีวิตอันมีค่า มีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยม มนุษย์ผู้หวาดกลัว โกรธแค้น เจ็บปวด มนุษย์ผู้เป็นพ่อ เป็นสามี เป็นลูก มนุษย์ผู้รักในแสงตะวันไม่ต่างจากเรา

วิกตอร์ อูโก เขียนเรื่อง วันสุดท้ายของนักโทษประหาร เมื่อเกือบสองศตวรรษที่แล้ว ในช่วงเวลานั้น บนลานประหารชีวิต เสียงกู่ร้องแสดงความ โกรธแค้นสาแก่ใจของเหล่า "คนมุง" ดังก้องไปทั่ว การประหารชีวิตเปรียบดังมหรสพให้มนุษย์ผู้น่าชัง กระนั้นแม้โลกจะผ่านการต่อสู้เรียกร้องมาเนิ่นนาน เสียงกู่ร้องนั้นก็ยังคงดังสะท้อนอยู่จนทุกวันนี้ แม้ไม่ได้ปรากฏบนลานประหารอีกต่อไป หากแต่ยังคงสะเทือนลั่นผ่านสื่อสมัยใหม่ "ผองชนผู้ต่ำช้าน่าชัง" ยังเสพการลงทัณฑ์ประหนึ่งเป็นมหรสพระบายอารมณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • วันสุดท้ายของนักโทษประหาร
  • แปลจากหนังสือ: Le Dernier Jour d'un Condamné
  • ผู้เขียน: Victor Hugo
  • ผู้แปล: กรรณิกา จรรย์แสง
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9789740215837