ทุกวันนี้เรามักได้ยินคำส่า "4.0" ต่อท้ายสิ่งต่างๆ เช่น สังคม 4.0 พลเมือง 4.0 การศึกษา 4.0 หรือแม้แต่ธุรกิจ 4.0

คำถามสำคัญคือ 4.0 หมายถึงอะไร?เป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพยอดเยี่ยมหรือเปล่า?

เพื่อตอบคำถามนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงลงพื้นที่ศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรม ที่นำรายได้หลักมาสู่ประเทศ คือ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่
  • ผู้เขียน: รศ.ดร.พิภพ อุดร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 223 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9789740215806