"...แม้ว่างานการศึกษาส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงจิตรกรรมที่ระเบียงคดแห่งนี้ เป็นการอธิบายภาพเล่าเรื่อง และมีการกำหนดอายุอย่างคร่าวๆก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนผังระเบียงที่ทำให้ภาพต้องมีการเปลี่ยน การเชื่อมความสำพันธ์ระหว่างภาพเล่าเรื่องนารายณ์อวตารกับภาพรามเกียรติ์ อนึ่ง ภาพจิตรกรรมที่ผนังระเบียงแห่งนี้มีความสำคัญ ทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นจิตรกรรมชุดใหญ่ที่เขียนขึ้นสมัยรัชกาลที่ึ๗ ซึ่งเป็นชุดสำคัญมากพอที่จะเป็นตัวแทนของรูปแบบจิตรกรรมในสมัยนี้ แต่ยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาอย่างละเอียด..."

ข้อมูลหนังสือ

  • รามเกียรติ์วัดพระแก้ว: เขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ 7
  • ผู้เขียน: รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2560
  • ISBN: 9789740215691