รวบรวมข้อมูลวัดและเจดีย์องค์สำคัญในเขตพื้นที่ทั้งในและนอกเกาะเมือง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยผู้เขียนนำเสนอข้อมูล ประวัติศาสตร์และศิลปะในรูปแบบลายเส้นสันนิษฐานสามมิติทำให้เราเห็น สถาปัตยกรรมของวัด และองค์เจดีย์ที่ถูกหรือสูญสลายไปตามกาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ

  • วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา
  • ผู้เขียน: ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2560
  • ISBN: 9789740215615