พลิกพระราชวังต้องห้ามให้ฟื้นคืนชีวิตด้วยการจำลองภาพผู้คนที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในพระราชวังแห่งนี้ ที่ซึ่งเมื่อ 600 ปีก่อนหน้าไม่มีปุถุชนคนใดอาจเอื้อมถึง

บอกเล่าสารพันเรื่องราวผ่านสิ่งก่อสร้างแต่ละแห่งในพระราชวัง ตั้งแต่ภาพกว้างของผังสถาปัตยกรรมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ลงลึกไปจนถึงรายละเอียดยิบย่อยของอิฐ 1 ก้อนแจกันเขียนสี 1 ใบ หรือเครื่องเรือนโบราณ 1 ชิ้น รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณและการใช้งานจริงในแต่ละยุคสมัย ชะตาชีวิตของเหล่าจักรพรรดิพระมเหสีหรือพระสนมที่เคยอาศัยในแต่ละตำหนัก

ภาพความรุ่งโรจน์และเสื่อมสลายของ 2 ราชวงศ์สุดท้ายแห่งยุคศักดินาจีนโลดแล่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ บางเรื่องราวนั้นยิ่งใหญ่จนขนลุกชัน บางเรื่องราวนั้นน่าเศร้าจนอดทอดถอนใจไม่ได้ 

แม้ผ่านมาร่วมร้อยปีที่ปราศจากราชวงศ์จีนประทับอยู่ในพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ แต่เมื่อทบทวนประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงอยู่ในหนังสือเราก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ครั้งหนึ่งอาณาจักรของโอรสสวรรค์เคยสูงส่งเกรียงไกรเพียงใดในใต้หล้า

 

 

 

ข้อมูลหนังสือ