พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปรากฏครั้งแรกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรูปแบบพระราชพงศาวดาร ในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่ "เงียบ" สำหรับสามัญชนในยุคสมัยนั้น แต่เมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เรื่องราวของพระองค์กลับแพร่หลายมากขึ้นในรูปแบบของวรรณกรรม เรื่องเล่าโดยเฉพาะการนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างว่าพระองค์ไม่ได้พระสติวิปลาสและไม่ได้ถูกประหารชีวิตสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นคำตอบสำหรับหนังสือเล่มนี้ คือ เหตุใดเหล่านักเขียนในยุคสมัยนั้นถึงพยายาม "ปลุกปั้น"
พระเจ้าตากให้มีตัวตนฐานะวีรบุรุษของชาติ

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง ๒๔๗๕
  • ผู้เขียน: ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9789740215523