ทำไมการจุ่มช้อนถึงไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรค? ป้ายยาแล้วรูดทรัพย์ทำได้จริงหรือไม่? แล้วถ้าใช้มือถือบ่อยๆ จะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า? รวมทั้งอีกหลายๆ คำถามที่นำไปสู่ความเชื่อแปลกๆ
จนเป็น "ข่าวแชร์" ที่แพร่กระจายอยู่ในอินเตอร์เน็ต เราไม่ได้บอกว่าทุกคำตอบในเล่มนี้ถูกต้องเสมอและเป็นที่สุด แต่อยากให้ฉุกคิดสงสัยก่อนว่าสิ่งที่รับรู้มานั้นจริงแค่ไหน
และถ้าผิดไป...ก็ช่วยกัน "เช็ก" ช่วยกัน "แย้ง" แล้ว "แชร์สิ่งที่ถูก" กันดีกว่า!

ข้อมูลหนังสือ