พระพุทธรูป คือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน แต่หากศึกษาให้ลึกลงไปอีกจะพบว่า การสร้าง บูรณะ หรือการอัญเชิญพระพุทธรูป
ที่มีชื่อเสียงในแต่ละเมือง คือการแสดงนัยยะบางอย่างจากรัฐมหาอำนาจ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปจึงสามารถแปรเปลี่ยน เป็นอำนาจทางการเมืองได้เฉกเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า ศาสนาย่อมไม่แยกจากการเมือง

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
  • ผู้เขียน: วิราวรรณ นฤปิติ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9789740215400