ชนบทเปลี่ยนไป แต่ความคิดของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเดิม มองชนบทด้วยภาพของสายลมแสงแดด ทุ่งนาป่าเขาอันเงียบสงบสันติและพอเพียง โดยไม่อาจถอดเลนส์แว่น "อันเก่า" ออกได้โดยง่าย ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชนบทจึงไม่เพียงพอก่อร่างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่พวกเขา แต่ยังส่งผลถึงการเมืองระดับประเทศ ซึ่งแต่ละคนควรรับรู้และใส่ใจ เพื่อที่จะมองความเคลื่อนไหวนั้น ด้วย "เลนส์ใหม่" ที่สะท้อนความเป็นจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ลืมตาอ้าปาก : จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ"
  • ผู้เขียน: อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 159 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9789740215325